Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας Θανάση Δημάκη. Τζανακάκη 21 - Χανιά Θανάσης Δημάκης: πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής - μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Τι είναι η φυσικοθεραπεία; Ασφαλιστικά Ταμεία Θανάσης Δημάκης: πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής - μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Ασφαλιστικά Ταμεία


Το εργαστήριο Φυσικοθεραπείας στην οδό Τζανακάκη 21 στα Χανιά είναι συμβεβλημένο...